Sobotní škola

Sobotní škola začíná v 10,15 hod.
Návštěvníci jsou srdečně vítáni.

                                                                                                                                     

Úkoly II. čtvrtletí 2019 mají název Život rodiny.
Smrt a utrpení vnímáme jako nedílnou součást životního cyklu, jak jej dnes prožíváme.
A právě tomuto tématu budeme věnovat celé čtvrtletí: Cyklus života, jak ho vnímáme v našem padlém světe. Budeme se mu věnovat v kontextu, jehož jsme každý z nás více či méně součástí – v kontextu života rodiny.

Úkoly III. čtvrtletí 2019 mají název Jednomu z mých nepatrných bratří.
Budeme studovat to, co Boží slovo říká o našem povolání sloužit trpícím kolem nás.

 


Dětská sobotní škola.

Také naše děti mají svoji školu. Protože probíhá vždy v sobotu, říkáme jí dětská sobotní škola. Učitelky se dětem věnují tak, aby je úměrně jejich věku poutavým a zajímavým způsobem seznamovaly s biblickými příběhy.