Sobotní škola

Sobotní škola začíná v 10,15 hod.
Návštěvníci jsou srdečně vítáni.

Úkoly I. čtvrtletí 2018 mají název Křesťanské správcovství.
V tomto čtvrtletí se zaměřujeme na správcovství, na to, co nás učí o Božím záměru pro náš život. Záměrem úkolů je, naučit nás, správce, jaká je naše odpovědnost a jak díky Boží milosti můžeme tuto odpovědnost naplnit – ne se záměrem získat spasení, ale jako ovoce toho, že jsme spaseni.

Úkoly II. čtvrtletí mají název Příprava na čas konce.
Budeme se věnovat času konce. ale centru naší pozornosti bude Ježíš
v kontextu posledních dnů a naší přípravy na závěr dějin. Budeme se zajímat
o historická data a světové dějinné události, protože Bible o nich hovoří
v souvislosti s časem konce. 


Dětská sobotní škola.

Také naše děti mají svoji školu. Protože probíhá vždy v sobotu, říkáme jí dětská sobotní škola. Učitelky se dětem věnují tak, aby je úměrně jejich věku poutavým a zajímavým způsobem seznamovaly s biblickými příběhy.