Sobotní škola

Sobotní škola začíná v 10,15 hod.
Návštěvníci jsou srdečně vítáni.

Úkoly IV. čtvrtletí 2018 mají název Jednota v Kristu.
V tomto čtvrtletí se zaměřujeme na naši církev – Církev adventistů sedmého dne. Budeme studovat, co pro nás znamená jednota v Kristu.

Všichni jsme si rovni v Kristu, který nás jedním Duchem spojil se sebou
a jednoho s druhým. Nestranně a bez výhrad si máme sloužit. Díky zjevení Ježíše Krista v Písmu máme podíl na stejné víře a naději a hlásáme všem jednotné svědectví. 

Cílem našeho společného studia bude porozumět biblickému konceptu
křesťanské jednoty pro naši církev, která znovu a znovu zápasí o správné prožívání jednoty v Kristu – bude tomu až do konce času. 

                                                                                                                                                  

Úkoly I. čtvrtletí 2019 mají název Kniha Zjevení.
V centru zájmu biblické knihy Zjevení je Ježíš Kristus – jeho život, smrt, vzkříšení a velekněžská služba, kterou koná ve prospěch svého lidu.

 


Dětská sobotní škola.

Také naše děti mají svoji školu. Protože probíhá vždy v sobotu, říkáme jí dětská sobotní škola. Učitelky se dětem věnují tak, aby je úměrně jejich věku poutavým a zajímavým způsobem seznamovaly s biblickými příběhy.