Historie, zajímavosti

Historie sboru – klikněte zde:
HISTORIE SBORU VRBNO POD PRADĚDEM

 

Záleží na každém z nás.

Život bez vztahů může dopadnout následovně:

Povinnost bez lásky – činí člověka mrzutým.
Odpovědnost bez lásky – činí člověka bezohledným.
Spravedlnost bez lásky – činí člověka tvrdým.
Pravda bez lásky – činí člověka kritickým.
Moudrost bez lásky – činí člověka prohnaným.
Přívětivost bez lásky – činí člověka pokryteckým.
Pořádek bez lásky – činí člověka malicherným.
Důstojnost bez lásky – činí člověka domýšlivým.
Majetek bez lásky – činí člověka sobeckým.
Víra bez lásky – činí člověka fanatickým.
Život bez lásky – postrádá smysl.

Zdroj: Advent 8/2010, Petr Pimek

 TELEFONNÍ SEZNAM

Dokážeš si představit, co by se stalo, kdybychom Bibli používali tak, jako používáme mobil?

Kdybychom svou Bibli nosili vždy s sebou v kapse nebo v kabelce?
Kdybychom se do ní během dne stále dívali?
Kdybychom se pro ni vrátili, pokud bychom ji zapomněli doma nebo v práci?
Kdybychom ji používali k posílání zpráv svým přátelům?

Kdybychom s ní zacházeli tak, jako bychom bez ní neuměli žít?
Kdybychom ji darovali jiným?
Kdybychom ji používali, když cestujeme?
Kdybychom ji brali do rukou v nouzi?

Na rozdíl od mobilu Bible nemá omezený dosah. „Funguje“ na jakémkoliv místě.
Není třeba dělat si starosti kvůli vypotřebovanému kreditu, protože Ježíš už cenu zaplatil a kredit je neomezený.
Nejdůležitější je, že spojení se nepřerušuje a kapacita baterky vydrží na celý život.

 V BIBLI NAJDEME NĚKTERÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PRO PŘÍPADY NOUZE:

Když jsi smutný, vyťukej Jana 14,1-3.
Když o Tobě někdo nehezky mluví, vyťukej Žalm 27, 1-3, 12-14.
Když jsi nervózní, vyťukej Žalm 51,9-12
Když jsi ustaraný, vyťukej Matouše 6,19,34.

Když jsi v nebezpečí, vyťukej Žalm 91,1-7.
Když se Ti zdá, že Bůh je daleko, vyťukej Žalm 63,1-9
Když Tvoje víra potřebuje povzbudit, vyťukej Židům 11,1-12
Když jsi sám a máš strach, vyťukej Žalm 23.
Když jsi zatrpklý a kritizuješ, vyťukej 1. Korintským 13.

Chceš-li poznat, jaké je tajemství štěstí, vyťukej Koloským 3,12-17.
Když se cítíš skleslý a opuštěný, vyťukej Římanům 8,31-39.
Když toužíš po pokoji a odpočinku, vyťukej Matouše 11,28-30.
Když to vypadá, že svět je větší než Bůh, vyťukej Žalm 90,1-12.

Tento telefonní seznam pro naléhavé případy si opiš do svého zápisníku,
jedno z těch čísel může být důležité v jakémkoli MOMENTĚ Tvého ŽIVOTA!!!

Zdroj: elektronická pošta, autor neznámý, formát upraven