Program

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY

9:00 hod.

 1. zahájení
 2. písně ze zpěvníku „Chci oslavovat“
 3. čtení z Bible
 4. píseň ze zpěvníku „Zpívejme Hospodinu“
 5. modlitba
 6. sobotní škola a dětská sobotní školka
 7. píseň ze zpěvníku „Zpívejme Hospodinu“
 8. modlitba
 9. přestávka (10 minut)

10:30 hod.

 1. písně ze zpěvníku „Chci oslavovat“
 2. píseň ze zpěvníku „Zpívejme Hospodinu“
 3. modlitba
 4. přání k narozeninám
 5. oznámení
 6. příběh pro děti
 7. modlitba před kázáním
 8. kázání
 9. píseň ze zpěvníku „Zpívejme Hospodinu“
 10. modlitba
 11. ukončení + písně na přání