Program

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY

9:00 hod.

 1. zahájení
 2. písně ze zpěvníku „Chci oslavovat“
 3. čtení z Bible
 4. píseň ze zpěvníku „Zpívejme Hospodinu“
 5. modlitba
 6. příběh pro děti
 7. modlitba před kázáním
 8. kázání
 9. píseň ze zpěvníku „Zpívejme Hospodinu“
 10. modlitba
 11. přestávka (10 minut)

10:15 hod.

 1. písně ze zpěvníku „Chci oslavovat“
 2. píseň ze zpěvníku „Zpívejme Hospodinu“
 3. modlitba
 4. přání k narozeninám
 5. oznámení
 6. sobotní škola a dětská sobotní školka
 7. píseň ze zpěvníku „Zpívejme Hospodinu“
 8. modlitba
 9. ukončení + písně na přání