Sobotní škola

Sobotní škola začíná v 9:00 hod.
Návštěvníci jsou srdečně vítáni.

 

                                                                                                                                     

IV. čtvrtletí.
Ve IV. čtvrtletí studujeme téma „Pravda pro dnešek v DEUTERONOMIU“.
Boží smlouva je motivována láskou, Boží láskou k padlému lidstvu, láskou, která ho v Ježíši přivedla na kříž. Studujeme, co je Boží smlouva, co nám nabízí a jaké jsou její požadavky. 

 


 

Dětská sobotní škola.

Také naše děti mají svoji školu. Protože probíhá vždy v sobotu, říkáme jí dětská sobotní škola. Učitelky se dětem věnují tak, aby je úměrně jejich věku poutavým a zajímavým způsobem seznamovaly s biblickými příběhy.